Collection: Lucy Burden

Astudiodd Lucy Ffrangeg a drama ym Mhrifysgol Manceinion ac actio yn y Central School of Speech and Drama. Cyn dechrau paentio'n llawn amser bu'n gweithio fel actor mewn theatr, teledu a ffilm, fel ymarferydd celfyddydau cymunedol, fel athrawes, ac yn BAFTA.

Symudodd Lucy yn ôl i Gymru gyda’i theulu yn 2007 ac mae’n byw ger Llandrindod. Ar ôl blynyddoedd lawer o freuddwydio amdano, dechreuodd Lucy beintio o'r diwedd ar ôl damwain car yn 2018. Ac felly, er iddi gael ei geni yn 1969, mae'n disgrifio ei hun fel "artist newydd."

Mae Lucy yn paentio tirweddau a morluniau trawiadol, atmosfferig sy'n llawn symudiad a hylifedd. Mae hi wrth ei bodd yn arbennig yn peintio cefn gwlad Canolbarth Cymru ac arfordir Ceredigion, ger Llangrannog.

Mae hi wedi arddangos ei gwaith yng Nghastell y Gelli, Canolfan Grefftau Erwood, Celf O Gwmpas, Theatr Brycheiniog, Gŵyl Ymylol Maesyfed, Amgueddfa Sir Faesyfed, MOMA Machynlleth, Oriel Môr a Llechi Llangrannog, The Lost Arc Rhaeadr, Canolfan Celfyddydau Canolbarth Cymru a chydag Artistiaid Sir Faesyfed yn Yr Emynau.

Lucy studied French and Drama at Manchester University and Acting at Central School of Speech and Drama. Before taking up painting full time she worked as an actor in theatre, television and film, as a community arts practitioner, as a teacher, and at BAFTA.

Lucy moved back to Wales with her family in 2007 and lives near Llandrindod. After many years of dreaming about it Lucy finally took up painting after a car crash in 2018. And so, despite being born in 1969, she describes herself as an “emerging artist.”

Lucy paints stunning, atmospheric landscapes and seascapes which are full of movement and fluidity. She particularly loves to paint the countryside of Mid Wales​ and the Cardiganshire coast, near Llangrannog.

She has exhibited at Hay Castle, Erwood Craft Centre, Celf O Gwmpas, Theatre Brycheiniog, The Radnor Fringe Festival, The Radnorshire Museum, MOMA Machynlleth, Sea and Slate Gallery Llangrannog, The Lost Arc Rhayader,  Mid Wales Arts Centre and with the Radnorshire Artists at The Hymns.

6 products
 • Gwarchod y Castell Tywod 2 / Guarding the Sandcastle 2
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gwarchod y Castell Tywod 1 / Guarding the Sandcastle 1
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pinc / Pink
  Regular price
  £1,750.00
  Sale price
  £1,750.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Y Môr, yr Awyr / Sea and Sky
  Regular price
  £1,750.00
  Sale price
  £1,750.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Melyn / Yellow
  Regular price
  £1,750.00
  Sale price
  £1,750.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Arian / Silver
  Regular price
  £1,750.00
  Sale price
  £1,750.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out