Collection: Katie Jones

Mae Katie yn 18 oed, ac yn byw ym Mhorthmadog hefo’i theulu. Mae Katie wedi bod yn astudio Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai dros y ddwy flynedd diwethaf ar ôl magu diddordeb ym myd y celfyddydau yn ystod ei harddegau cynnar. Erbyn hyn mae hi wedi cwblhau ei chwrs yn Ngholeg Menai ac wedi cael ei derbyn i astudio Gradd BA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae Katie yn mwynhau cerddoriaeth, gwario amser hefo teulu a ffrindiau a bod yn yr awyr agored, rhain oll yn cynnig ysbrydoliaeth artistig iddi. Mae arbrofi hefo gweadau a lliwiau gwahanol yn rhan o’i gwaith, gyda steil artistic Bob Dylan a Beauford Delany yn ddylanwad cryf ar ei gwaith. Mae Katie hefo ddiddordeb mewn Ffotograffiaeth hefyd gan ei bod yn teimlo fod y cyfrwng hwn yn help iddi ddatblygu fel arlunydd ifanc.


Katie is 18 years old, and lives in the picturesque town of Porthmadog with her family. Katie has been studying Art and Design at Coleg Menai for the past two years, having discovered a passion for fine art and photography at the age of 15. She has now completed her studies and has been accepted to study a Bachelor’s Degree in Fine Art at Cardiff Metropolitan University next year. In her spare time, Katie enjoys listening to music, spending time with family and friends, and exploring different outdoor spaces where much of her artistic inspiration comes from. Katie loves to experiment with colour and textures and has a keen interest in the artistic styles of Bob Dylan and Beauford Delany. As well as fine art, she also enjoys photographing the world around her, capturing moments in time that help to inspire her work as a developing young artist. 

3 products
 • Elyrch mewn cariad
  Regular price
  £300.00
  Sale price
  £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Sglefrod y Môr
  Regular price
  £350.00
  Sale price
  £350.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hen Foi Iawn
  Regular price
  £300.00
  Sale price
  £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out