Collection: Teresa Jones

"Fy enw yw Teresa Jones, yn enedigol o Waunfawr, Arfon ac ar ôl crwydro ‘chydig ‘rwyf adre’ ers pymtheg mlynedd bellach, Mae gen i ddiddordeb mewn celf erioed ond wedi cyrraedd hanner cant, daeth y cyfle i astudio fel myfyriwr hŷn yng ngholeg Menai a graddio oddi yno gyda rhagoriaeth mewn celf a dylunio.

Mae’r Gymraeg gyda’r hynaf o ieithoedd y byd a bu sawl ymgais dros y canrifoedd i’w dilorni a’i dileu; erbyn heddiw mae hi wedi ei rhoi ar restr ieithoedd mewn perygl.
Mae llawer o draddodiadau’r Cymry wedi hen farw o’r tir a chredaf bod y Gymraeg yn y sefyllfa mwya’ bregus yn ei hanes ac mai edau frau iawn sydd yn ei dal gyda’i gilydd.
Mae rhan helaeth o fy ngwaith yn ymwneud a Chymru, ei hiaith a’i llenyddiaeth, ei thraddodiadau a’i thir a’i phobl ac mae’n hanfodol bwysig i mi fel artist a chenedlaetholwraig i ymdrin a’r pethau hyn drwy gyfrwng fy nghelf.
Yn aml iawn daw ysbrydoliaeth o farddoniaeth; teimaf fy mod yn hiraethu ac yn galaru am golled canrifoedd ond bod eto obaith ar y gorwel.
Nid wyf yn cyfyngu fy hun i unrhyw gyfrwng penodol ac yn hyblyg yn fy newis o ddefnyddiau.
Mae newid hinsawdd yn bwnc agos iawn at fy nghalon ac yn peri pryder, felly ar gyfer yr arddangosfa yma ‘rwyf wedi ail ddefnyddio papur sidan sydd wedi bod yn lapio dilladau a sgidiau ac wedi creu y gwaith ar hwnnw.

Teresa was born in Waunfawr near Caernarfon and has always been interested in art. She studied as a mature student in Coleg Menai and gained a degree with distinction in art and design.

Artist Statement

"Welsh is amongst the oldest language spoken today, it is in a position of vulnerability and has been put on the list of endangered languages. My work relates to Wales, her language, culture, literature, and people and more often than not, inspiration comes from poetry. I do not constrict myself to the use of any particular medium, but this work has been made on recycled tissue paper from shoe boxes and clothes wrapping, my little bit towards recycling due to my concern about climate change."

4 products
 • Corlanau a Llwybrau'r Llethrau
  Regular price
  £190.00
  Sale price
  £190.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lle i Enaid Gael Llonydd
  Regular price
  £190.00
  Sale price
  £190.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Blodeuwedd (Y Trawsnewidiad)
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Caer Gwydion
  Regular price
  £375.00
  Sale price
  £375.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out