Collection: Ken Bridges

Mae Ken yn artist gweithredol sy'n byw yng Ngogledd Cymru lle mae wedi bod yn gweithio ac yn arddangosyn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Tirweddau a morluniau yw ei destunau yn bennaf.

Mae'n gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau, a'r prif un yw paent olew lle mae'n mwynhau dwyster y lliw a'i rinweddau tebyg i fastig sy'n ei alluogi i roi'r paent ar yr arwyneb paentio gyda brwsh, cyllell, bysedd, neu ba bynnag offeryn sy'n ymddangos yn briodol i gyflawni yr effaith mae’n ei ddymuno.

Mae hefyd yn gweithio mewn dyfrlliw pur neu weithiau'n ychwanegu cyfryngau eraill at ei ddyfrlliwiau fel pastel, siarcol a chreon ar bapurau dyfrlliw trwm.

Mae Ken wedi’i ysbrydoli gan dirwedd Eryri. Mae ei arddull argraffiadol yn ceisio dal y cymeriad hwnnw a lliwiau cyfnewidiol y tymhorau ar wahanol adegau o’r dydd. Mae hinsawdd Eryri yn esgor ar amodau tywydd amrywiol ac eiliadau o olau cyfnewidiol dramatig sy’n rhoi llawer o ysbrydoliaeth iddo.

Pan nad yw'n peintio mae Ken yn hoffi cerdded bryniau a thraethau'r ardal. Mae'n cwblhau rhai gweithiau ar leoliad ond yn bennaf yn gweithio yn ôl yn ei stiwdio gan ddefnyddio brasluniau dyfrlliw a phensel neu ffotograffau a gasglwyd ar leoliad.

Ken is a practising artist living in North Wales where he has been working and exhibiting for the past twenty years. His subject matter is mostly landscape or seascape.

He works in a variety of media the main one being oil paint where he enjoys it’s intensity of colour and mastic like qualities which enable him to apply the paint to the painting surface with brush, knife, fingers, or whatever tool seems appropriate to achieve a desired effect.

He also works in pure watercolour or sometimes adding other media to his watercolours such as pastel, charcoal and crayon on heavy watercolour papers.

Ken is inspired by the Snowdonia landscape in all its moods and character. His impressionistic style tries to capture that character and the ever-changing colour in the seasons at different times of day. The Snowdonia climate gives rise to varied weather conditions and fleeting moments of dramatic changing light from which he draws much of his inspiration.

When not painting Ken likes to walk the hills and beaches of the area seeking subject matter. He completes some works on location but mainly works back in his studio from watercolour and pencil sketches or photographs gathered at the scene.

6 products
 • Angorfeydd Gaeaf ar Afon Artro / Winter Moorings on Afon Artro
  Regular price
  £750.00
  Sale price
  £750.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pnawn Gaeafol, Copa’r Wyddfa / Winter Afternoon, Yr Wyddfa Summit
  Regular price
  £600.00
  Sale price
  £600.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gaeaf uwchben Dolgellau / Winter above Dolgellau
  Regular price
  £650.00
  Sale price
  £650.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Eira ar Cnicht / Snow on Cnicht
  Regular price
  £750.00
  Sale price
  £750.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cymylau Glaw yn Cilio, Moel Siabod / Rain Clouds Clearing Moel Siabod
  Regular price
  £650.00
  Sale price
  £650.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tonnau Gwyllt, Enlli / Crashing Surf, Bardsey
  Regular price
  £1,300.00
  Sale price
  £1,300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out