Collection: Jane Fellows

Rwyf wastad wedi cael fy nenu at weadau yn y dirwedd, ac mae fy mhaentiadau yn archwiliad o'r gwahanol arwynebau y mae natur yn eu darparu. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y cyferbyniad rhwng elfennau garw a llyfn byd natur, sut maen nhw'n ategu ei gilydd a'r teimladau maen nhw'n eu trwytho ynom ni.

Mae rhisgl coeden lle mae tylluan yn nythu mewn cyferbyniad â phlu meddal, llwyd yr aderyn yn bwnc y dychwelaf ato. Gan ddefnyddio haen sylfaen gesso wedi'i gosod gyda chyllell balet i gael wyneb gweadog, byddaf wedyn yn rhoi haen o inciau acrylig ac yna haen arwyneb o bastelau meddal.

Mae fy mhaentiadau tirwedd yn ymgais i ennyn teimlad yn hytrach na lle penodol. Rwy'n cynnwys gesso, pastau gwead, olewau dŵr, inciau acrylig a chaligraffeg gan ddefnyddio amrywiaeth o frwshys, gwrthrychau a ddarganfuwyd, brigau a chyllyll paled.

I have always been drawn to textures in the landscape and my paintings are an exploration of the various surfaces nature provides.  I’m particularly interested in the contrast between the rough and smooth elements of nature, how they complement each other and the feelings they imbue in us.

The bark of a tree in which an owl is nesting in contrast to the soft downy feathers of the bird is a subject I return to.  Using a gesso base layer applied with a pallet knife to achieve a textured surface I then apply a layer of acrylic inks followed by a surface layer of soft pastels.

My landscape paintings are an attempt to evoke a feeling rather than a specific place.  I include gesso, texture pastes, water based oils, acrylic and calligraphy inks using a variety of brushes, found objects, twigs and pallet knives.

6 products
 • Llewyrch Euraidd / Burnished Blaze
  Regular price
  £600.00
  Sale price
  £600.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trai / Flow Tide
  Regular price
  £600.00
  Sale price
  £600.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Golau Allddodol / Emergent Light
  Regular price
  £550.00
  Sale price
  £550.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tylluan Wen yn Nythu / Nesting Barn Owl
  Regular price
  £550.00
  Sale price
  £550.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tylluan Fach / Barn Owl
  Regular price
  £550.00
  Sale price
  £550.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tylluan Frech / Tawny Owl
  Regular price
  £550.00
  Sale price
  £550.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out