Collection: Berwyn Jones

Gyda thristwch mawr rydym yn eich hysbysu bod Berwyn Jones wedi marw’n sydyn yn ystod yr arddangosfa hon.
Mae’n gysur mawr i ni fod Berwyn wedi cael gweld yr arddangosfa yn ei lle a phrofi’r edmygedd a fynegwyd iddo gan gynifer o bobl yn ystod yr agoriad ar y 24ain o Fawrth.

With great sadness, we inform you that Berwyn Jones suddenly passed away during this exhibition.
It is a great comfort to us that Berwyn got to see the exhibition in place and experience the admiration that so many people expressed to him during the opening on the 24th of March. 

Mae’r arddangosfa yma yn dathlu gyrfa Berwyn Jones yn cynnwys ystod eang o waith sydd wedi ei gyflawni dros gyfnod o tua deugain mlynedd trwy sawl cyfrwng.

Wedi ei eni yn Llanbedrog yn 1942, cafodd dawn gelfyddydol Berwyn ei meithrin dan law yr athro clef dylanwadol Elis Gwyn Jones yn Ysgol Ramadeg Pwllheli yn ystod yr 1950au. Mynychodd Goleg Celf Caerlŷr rhwng 1960 a 1964 gan gwblhau cwrs sylfaen cyn mynd ymlaen i astudio lluniadu a phaentio.

Treuliodd flwyddyn yn yn Ysgol Gelf Brighton yn 1964-65 gan astudio ysgythru, lithograffi ac argraffu cerfweddol. Yn y cyfnod yma bu yn creu paentiadau olew ar ganfas megis ‘Bargodion Gwlith’ a bu yn rhan o arddangosfa ‘Cwlwm’ yn y Gegin, Cricieth gyda eraill o gyn ddisgyblion Elis Gwyn.

Bu yn athro celf am gyfnod gan sefydlu ei hun fel artist huan gyflogedig ddiwedd yr 1960au a dechrau’r 1970au a gwneud cyfres o dorluniau pren bychan o dirluniau Llŷn yn bennaf yn ystod y cyfnod yma.

Yn yr 1970au trodd ei law at grochenwaith gan adeiladu odyn yn cael ei thanio gyda olew. Ymunodd Janet, ei ddarpar wraig ag ef fel Prentis yn 1974 a dyma ddechrau ar gyfnod cynhyrchiol o greu crochenwaith ac mae engrheifftiau o’r crochenwaith hefyd yn rhan o’r arddangosfa.

Yn 1984 prynodd wasg ysgythru a arweiniodd at greu cyfres o ysgythriadau, tirluniau a morluniau lleol yn bennaf. Yna, yn 1994 trodd ei olygon unwaith eto at waith olew ar ganfas gan greu gweithiau mawr eu maint megis ‘Yn y Berllan’ a ‘Hen Sugn, Hen Dai’.

Ar droead y Mileniwm newydd daeth sialens newydd i ran Berwyn pan ddaeth cyfle i gydweithio gyda Hugh Jones, gof lleol i greu delw newydd i’w gosod ar Fynydd Tir y Cwmwd. Mae’r arddangosfa yn cynnwys brasluniau a grëwyd tra’n cynllunio y ddelw haearn a osodwyd i or-edrych traeth Llanbedrog yn 2002.

This exhibition celebrates the career of Berwyn Jones and includes a range of works produced during a period of nearly 40 years through many mediums.

Born in Llanbedrog in 1942, Berwyn's artistic talent was nurtured under the influential teacher Elis Gwyn Jones at Pwllheli Grammar School during the 1950s. He attended Leicester College of Art between 1960 and 1964 and completed a foundation course course there before going on to study drawing and painting.

He spent a year at Brighton Art College in 1964-65 studying engraving, lithography and relief printing. During this period he created oil paintings on canvas such as 'Bargodion Gwlith' and was part of the 'Cwlwm' exhibition at ‘Y Gegin’, Cricieth with other former pupils of Elis Gwyn.

He taught art at secondary schools for a period and established himself as a self-employed artist in the late 1960s and early 1970s, making a series of small woodcuts mainly of Llŷn landscapes.

In the 1970s he turned his hand to pottery and built an oil-fired kiln. Janet, his future wife, joined him as an Apprentice in 1974 and this began a productive period of creating pottery and examples of the pottery are part of the exhibition.

In 1984 he bought an engraving press which led to the creation of a series of engravings, mainly of local landscapes and seascapes. Then, in 1994 he turned his sights once again to painting oil on canvas creating works such as 'Yn y Berllan' and 'Hen Sugn, Hen Dai'.

At the turn of the New Millennium a New challenge came with the opportunity to collaborate with Hugh Jones, a local blacksmith to create a new statue to be placed on Mnydd Tir y Cwmwd. The exhibition includes sketches created while planning the iron statue installed to overlook Llanbedrog beach in 2002.

34 products
 • Bwlch
  Regular price
  £300.00
  Sale price
  £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Llwybr Llymriaid
  Regular price
  £450.00
  Sale price
  £450.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lôn Hendy
  Regular price
  £325.00
  Sale price
  £325.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Garn Bach
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Deuglawdd
  Regular price
  £225.00
  Sale price
  £225.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tyddyn Caled
  Regular price
  £300.00
  Sale price
  £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Eglwys Llanengan
  Regular price
  £185.00
  Sale price
  £185.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Llangian
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ffynnon Cybi
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Anelog
  Regular price
  £325.00
  Sale price
  £325.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ochor 'Mynydd
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Henllys Isaf
  Regular price
  £185.00
  Sale price
  £185.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mynydd Mawr 2
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lonydd Lôn Goed
  Regular price
  £325.00
  Sale price
  £325.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tan y Fron
  Regular price
  £325.00
  Sale price
  £325.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ar hyd ac ar draws, Bodgadle
  Regular price
  £250.00
  Sale price
  £250.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pengamfa
  Regular price
  £325.00
  Sale price
  £325.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bwlch Coch
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Garreg Fawr
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Twll dan Grisia
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dŵr Newydd
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Haul Gaerau
  Regular price
  £250.00
  Sale price
  £250.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tyddyn Caled
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ty'n Don
  Regular price
  £185.00
  Sale price
  £185.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trai
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Towyn
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Neilltuad
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pengarreg
  Regular price
  £285.00
  Sale price
  £285.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bryncroes
  Regular price
  £285.00
  Sale price
  £285.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Enlli
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ochor ‘Mynydd
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bwthyn
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out