Collection: Carys Haf Roberts

Mae Carys yn byw ac yn gweithio yng nghartref ei phlentyndod, pentref bach Glanrafon ar gyrion Corwen, Sir Ddinbych.

“Rwy’n cael fy nenu’n gyson at harddwch fy nhirwedd a’r natur o’m cwmpas, ei ddiffeithwch, anheddau o gymeriad, y sbectrwm o liwiau i’w darganfod yn ogystal ag atgofion o gymuned a chwedlau i’w hailadrodd.

 Mae’r broses rwy’n ei charu yn fy ngwaith yn cynnwys adeiladu haenau, trwy collage, paent, pasteli, a chŵyr gwenyn, yn aml yn crafu a phlicio rhai rhannau, gan ddatgelu effeithiau diddorol. Mae'n ddull ymchwiliol a chyffrous iawn. Oherwydd yr haenau hyn, gellir gweld gwahanol elfennau ar wahanol adegau ac mewn gwahanol raddau o olau.

Trwy fy ngwaith rwyf yn ceisio annog un i edrych tu hwnt i’r wyneb.

Rwy'n creu gwaith mewn gobaith y bydd yn lleddfu ac yn cysuro. Rwy’n credu’n wirioneddol ym mhhriodweddau iachaol lliw a gweadau.”

Carys lives and works in her childhood home, the small village of Glanrafon on the outskirts of Corwen, Denbighshire.

“I am constantly drawn to the beauty of my surrounding landscape and nature, it’s wilderness, dwellings of character, the spectrum of colours to be discovered as well as memories of community and tales to be retold. 

 The process I love in my work involves building layers, through collage, paint, pastels, and beeswax, oftentimes scratching and peeling away some areas, revealing interesting effects.  It’s very much an investigative and exciting method.  Because of these layers, different elements can be seen at different times and in varying degrees of light.             

 The metaphor I convey in my work is to encourage one to look beyond the surface. 

 I create work in hope it soothes and comfort. I truly believe in the healing properties of colour and textures.”

 

6 products
 • Lleuad Lâs / Blue Moon
  Regular price
  £300.00
  Sale price
  £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Eglwys Sant Collen / St. Collen Church
  Regular price
  £300.00
  Sale price
  £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ffarmwr Dygn / Tenacious Farmer
  Regular price
  £180.00
  Sale price
  £180.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cennad y Gwanwyn / Harbinger of Spring
  Regular price
  £200.00
  Sale price
  £200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bryn Coch
  Regular price
  £220.00
  Sale price
  £220.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Sisial Rhwng y coed / Rustling in the Trees
  Regular price
  £240.00
  Sale price
  £240.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out