Collection: Bronwyn Williams-Ellis

‘Am Gymru'

Mae’r arddangosfa yma yn cynnwys darnau cerameg 2 ddimensiwn, wedi'u hongian ar y wal, heb fod yn iwtilitaraidd. Mae'r ffocws ar linell / lluniadu gyda symudiad, lliw a gwead. Llestri pridd yn cael eu tanio, gan ddefnyddio technegau traddodiadol fel lluniad gwrth-gwyr [cuerda seca], gyda llithriadau a gwydredd alcali i greu darnau cyfoes pwerus sy'n effeithio ar y gofod mewnol y maent yn hongian ynddo.

Wedi ei hyfforddi mewn lluniadu a serameg yng Ngholeg Celf Caerdydd, mae fy mrwdfrydedd gydol oes dros hanes, tirwedd, pensaernïaeth, archeoleg a myth, oll yn cael eu tynnu i mewn i bynciau newidiol fy ngwaith. Mae lliw a deunyddiau yn adlewyrchu dylanwadau traddodiadau Môr y Canoldir a'r Dwyrain Canol. Mae tir, dŵr, pobl, hanes a myth yng Nghymru i gyd yn gydgysylltiedig a’u gilydd.

 

'Of Wales’ 

The exhibition consists of ceramic 2-dimensional, wall hung, non-utilitarian pieces. The focus is on line drawing with movement, colour and texture. Earthenware fired, using traditional techniques such as wax resist [ cuerda seca] drawing, with slips and alkali glazes to create powerful contemporary pieces which impact on the interior space within which they hang.

Trained in drawing and ceramics at Cardiff college of Art and my lifelong enthusiasms for history, landscape, architecture, archaeology, myth, are all drawn into the changing subjects of my work. Colour and materials reflect influences of the Mediterranean and Middle Eastern traditions. Land, water, people, history, and myth in Wales are all deeply interconnected.

9 products
 • Llîf / Flood
  Regular price
  £255.00
  Sale price
  £255.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dyffryn dan ddŵr / Flooded valley
  Regular price
  £255.00
  Sale price
  £255.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Haf. Clytwaith caeau / Summer. Field patchwork
  Regular price
  £440.00
  Sale price
  £440.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Y cae hir / The long field
  Regular price
  £220.00
  Sale price
  £220.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Clytwaith caeau. Bore oer / Field patchwork. Cold Morning
  Regular price
  £245.00
  Sale price
  £245.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ychen Huw Gadron 2 / Huw Gardon’s Oxen 2
  Regular price
  £350.00
  Sale price
  £350.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tarw coch yn pori / Red bull grazing
  Regular price
  £350.00
  Sale price
  £350.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tarw du 2 / Black bull 2
  Regular price
  £275.00
  Sale price
  £275.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Sarff Fôr 1 / Sea Serpent 1
  Regular price
  £290.00
  Sale price
  £290.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out