Collection: Huw Gareth Jones

Yn wreiddiol o Fangor, mae Huw bellach yn byw yn Rhoscolyn ar Ynys Môn. Mae’n adnabyddus am ei olygfeydd o Fôn, ond ar gyfer yr arddangosfa arbennig hon mae wedi troi ei olygon tuag at Lŷn gan greu peintiadau o arfordir, bryniau ac adeiladau traddodiadol yr ardal.

Mae yn paentio trwy gyfrwng olew ac yn hoff iawn o dir, waliau cerrig, hen adeiladau a chefn gwlad yn gyffredinol. Mae’n dehongli’r amrywiaeth o dirwedd o’r mynyddoedd i’r môr, hefyd mae’n ymddiddori mewn hen adeiladau – gan amrywio o adeiladau ffermydd a bythynnod traddodiadol i ddatblygiadau newydd yn y trefi a’r dinasoedd.

Mae’n paentio yn yr awyr agored i ddal awyrgylch a golau ond hefyd yn ymafael â’r broses o baentio yn y stiwdio. Mae’n defnyddio lliw, tôn, ffurf, gofod a gwead i greu gweithiau pwerus ac ysbrydol sy’n cyfleu ymdeimlad o le.

Meddai Huw: “Mae fy mhroses gweithio yn seiliedig ar ddarluniau wedi gwneud o flaen y gwrthrych, peintiadau mewn gouache neu acrylig i ddatblygu syniadau, ac yna, lluniau olew wedi eu peintio yn y stiwdio.”

Originally from Bangor, Huw now lives at Rhoscolyn on Anglesey. He is well-known for his paintings of Anglesey, but for this special exhibition he has turned his sights towards Llŷn with paintings of the area’s coast, hills and traditional buildings.

His subject matter of coast, interior and mountains reflect the variety of the area’s landscape. He also records the area’s man-made environment from farms and cottages to towns and cityscapes.

His work involves drawing and painting on the spot to capture the light and atmosphere of the moment and sustained engagement with the process of painting in the studio. He uses colour, tone, form, space and texture to create powerful, spiritual works of art which convey a sense of place.

Huw said: “My working process is based on drawings made on the spot, paintings in gouache or acrylics to develop ideas then oil paintings done in the studio.”

6 products
 • Cnicht o Foel Ddu
  Regular price
  £480.00
  Sale price
  £480.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Y Moelwyn o Llyn Yr Oerddwr 2
  Regular price
  £480.00
  Sale price
  £480.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Y Moelwyn o Llyn Yr Oerddwr
  Regular price
  £480.00
  Sale price
  £480.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yr Wyddfa o Moel Hebog
  Regular price
  £480.00
  Sale price
  £480.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yr Aran o Lliwedd 2
  Regular price
  £480.00
  Sale price
  £480.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yr Aran o Lliwedd
  Regular price
  £480.00
  Sale price
  £480.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out