Gall y gwaith gael ei anfon atoch am gost ychwanegol, cysylltwch gyda'r oriel trwy ebostio enquiry@oriel.org.uk er mwyn gwneud trefniadau.

Delivery can be arranged at extra cost, please contact the gallery by emailing enquiry@oriel.org.uk to make arrangements.

Dermod Ruddock

Hwyliau Coch / Red-Sailed Dinghy

£545.00

Rachel Porter

Blodyn Ymenyn Mehefin / June buttercups

£450.00

Elfyn Lewis

Haul Môr

£1300.00