Collection: Carys Bryn

Arlunydd o ardal Pwllheli ym Mhen Llŷn, ar y ffin rhwng Llyn ag Eifionydd yw Carys Bryn. Daw o gefndir ffermio a wedi treulio'r 30 mlynedd diwethat fel Athrawes Gelf yn ei hysgol uwchradd gymunedol leol. Trwy gydol ei blynyddoedd ymroddedig o ddysgu mae hi wedi bod yn trio cydbwyso gyrfa ei hun fel artist!

Graddiodd Carys gyda gradd BA gyda Anrhydedd mewn Printiadu, ond yn ffendio ei hun yn gwneud amrywiaeth o waith. O greu modelau, 'murals' enfawr, dylunio logos, a darlunio Ilyfrau yn cynnwys 'Tecwyn y Tractor' yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus. Cychwynodd beintio yn 2008 a bu'n ffodus i arddangos mewn orielau amrywiol yng Nghymru a Lloegr.

Mae ei phaentiadau yn amrywio o ran arddull a momentwm, gallant hefyd amrywio o fod yn 'gimmicks' i beintiadau dwfn ag atmosfferig. Daw'r ysbrydoliaeth yn bennaf o'i chefndir ffermio a golygfeydd prydferth Pen Llŷn. Mae Carys bob amser yn dweud ei bod hi'n chwilio am gynhwysion a syniadau newydd ag o hyd yn edrych am ysbrydoliaethau.

Ym mis Tachwedd 2022 agorwyd canolfan celf ei hun yn ei chartref fel menter newydd yn dilyn ei ymddeoliad, sef 'Lle Art Carys Bryn', Rhosfawr, Pwllheli. Mai’n gobeithio cynnal arddangosfeydd, gweithdai a dosbarthiadau ei hun, tra hefyd yn arddangos a chyflwyno artistiaid lleol newydd.

 

Carys Bryn is an artist from the Pwllheli area of the Llŷn Peninsula, bordering on Eifionydd. She comes from a farming background and has spent the last 30 years as an Art Teacher at her local community secondary school, and throughout the devoted years of teaching she's been balancing her own career as an artist herself.

Carys gained a BA Hons degree in Printmaking, but found herself doing all sorts of work despite this! She loved every challenge and aspect of being an artist, from creating models, large murals, logo designing and illustrating books including 'Tecwyn y Tractor'. She started painting in 2008 and was lucky to exhibit in various galleries in Wales and England.

Her paintings vary in style and momentum and can range from gimmicks to atmospheric. Inspirations are mainly from her farming background and the Llyn Peninsula's beautiful scenery. Carys always says that she's looking for 'new recipes' and ideas.

In November 2022 Carys opened her own art center at her home as a new venture after retiring,  ‘Lle Art Carys Bryn’, Rhosfawr, Pwllheli. She’s set to host exhibitions, workshops and classes of her own, while also showcasing the talents of other new local artists.

 

3 products
 • Y Llwybr Llaethog / The Milky Way
  Regular price
  £1,950.00
  Sale price
  £1,950.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bloda Pinc / Pink Flowers
  Regular price
  £2,450.00
  Sale price
  £2,450.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tryblith / Triphylite (Triptych)
  Regular price
  £2,100.00
  Sale price
  £2,100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out