Collection: Jane Paice

Mae peintio yn mynd i fi i le arbennig. Paentio yw fy nihangfa, fy angerdd, fy llawenydd, fy ngalar. Mae'n ffordd o gofio ... ac yn ffordd o anghofio. Rwy’n cael yr ysbrydoliaeth ar gyfer y rhan fwyaf o fy ngwaith o wychder y tir a’r môr o amgylch fy nghartref ar Ynys Môn hardd.

Ceisiaf gyfleu yn fy nghelfyddyd egni deinamig a di-baid y môr, boed yn forlun stormus neu’n gyrl syml i don. Byddaf hefyd yn treulio oriau yn crwydro mynyddoedd a ceudyllau Eryri, yn braslunio, peintio a chael cysur o fawredd a pharhad mawreddog byd natur. Astudiais gelf yn Norfolk, gan raddio gyda Diploma mewn Peintio Olew. Rwyf bellach yn artist llawn amser yn gweithio o fy stiwdio Ynys Môn, Yr Efail.

To paint is to go to my special place. Painting is my escape, my passion, my joy, my grief. It’s a way to remember … and a way to forget. I derive the inspiration for most of my work from the magnificence of the land and sea around my home on the beautiful Ynys Môn.

I try to convey in my art the dynamic and relentless energy of the sea, be it a stormy seascape or the simple curl of a wave. I also spend hours wandering through the mountains and caverns of Eryri, sketching, painting and taking comfort from nature’s majestic grandeur and permanence. I studied art in Norfolk, graduating with a Diploma in Oil Painting. I am now a full-time artist working from my Ynys Môn studio, Yr Efail.

6 products
 • Gorliff / Deluge
  Regular price
  £325.00
  Sale price
  £325.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Byddaf Yma Os Byddi F’angen / I’ll Be Here If You Need Me
  Regular price
  £725.00
  Sale price
  £725.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Goleuaf y Ffordd i Ti / I Light The Way For You
  Regular price
  £695.00
  Sale price
  £695.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Alaw Arfordirol / Onshore Melody
  Regular price
  £525.00
  Sale price
  £525.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Rhyddhau / Release
  Regular price
  £750.00
  Sale price
  £750.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gair o Rybudd / Shot Across the Bow
  Regular price
  £650.00
  Sale price
  £650.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out