Collection: Abz Heywood

Mae Abz yn ffafrio tirweddau a morluniau lled-haniaethol gan ddefnyddio cyfuniad o baent a phwyth ac yn cyfleu ei dehongliadau trwy ddeunyddiau haenu ar gynfas. Tynnir yr ysbrydoliaeth o leoedd y mae'n ymweld â nhw, gan ddal eiliadau dros y ffôn a defnyddio'r lluniau hyn yn nes ymlaen yn y stiwdio, gan drawsnewid cof digidol yn ddarn o gelf. Mae ei hymarfer yn cynnwys archwilio gwneud marciau sy'n creu arwynebau deinamig ac egnïol. Mae Abz wedi'i ysbrydoli gan wead a golau, yn enwedig yn yr awyr gan fod hyn yn darlunio naws ac awyrgylch paentiad. Y prif ffocws yng ngwaith Abz yw dal ysbryd heb fanylion clinigol ffotograff.

Mae Abz wedi cymryd rhan mewn nifer o arddangosfeydd oriel hyd yma, gyda'r rhain wedi'u lleoli yn Llundain, Gogledd Cymru, De Dyfnaint a Tenerife.

Abz favours semi-abstract landscapes and seascapes using a combination of paint and stitch and communicates her interpretations through layering materials on canvas. The inspiration is abstracted from places she visits, capturing moments by phone and using these photos later on in the studio, transforming a digital memory into a piece of art. Her practice involves the exploration of mark making which creates dynamic and energetic surfaces. Abz is inspired by texture and light, in particular within the sky as this depicts the mood and atmosphere of a painting. The main focus within Abz’s work is to capture spirit without the clinical detail of a photograph.

Abz has participated in a number of gallery exhibitions to date, these being located in London, North Wales, South Devon and Tenerife. 

6 products
 • Cawodydd Gwanwyn / Spring Showers
  Regular price
  £695.00
  Sale price
  £695.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cardiau Post Adra / Postcards Home
  Regular price
  £240.00
  Sale price
  £240.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gyda Chariad / With Love
  Regular price
  £240.00
  Sale price
  £240.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Porth Oer / Whistling Sands
  Regular price
  £600.00
  Sale price
  £600.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dan Fendith am Ddiwrnod Arall / Blessed for Another Day
  Regular price
  £875.00
  Sale price
  £875.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Seibiant yn Tŷ Coch / Pit stop at Tŷ Coch
  Regular price
  £1,100.00
  Sale price
  £1,100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out