Collection: Jo Jenkins

Mae fy mhaentiadau yn ymateb i’r llefydd dwi wedi ymweld â nhw a’r delweddau dwi’n eu cofio tra’n cerdded mewn ardaloedd led-led y byd o Ardal y Llynnoedd i’r Himalayas i Seland Newydd. Mae synnwyr o le a thir agored yn cael effaith arnaf, gan gynnwys dylanwad dyn ar y tirlun.

Mae lliw, tymer ac argraff sefyllfaoedd yn cael effaith arnaf. Mae marciau ac arwynebau yn yr amgylchfyd yn fy fan cychwyn i mi. Yr wyf yn gweithio yn sythweledol, mae rhai o’m mahentiadau yn cynnwys cyfeiriadau ffigurol cryf tram ae eraill yn abstract.

‘Dwi byth yn gwybod beth fydd y canlyniad ac ‘rwyf yn haenu paent ac yn ailweithio arwynebau, mae’n swnio yn wastraffus yn aml, ond dyma sut mae fy mhaentio yn datblygu. Tra’n gweithio ar sawl llun ar yr un adeg, ‘rwyf yn anelu at weithio yn ddigymhelliad ac anelaf at ymateb yn ddigymell.

‘Rwyf yn defnyddio gusso ar y canfasau cyn dechrau paentio erf y mod yn gweld paentio dyfrlliw yn syth ar bapur yn gyffrous ac awgrymiadol.

Mae’r artistiaid Peter Lanyon, Joan Eardley a Michael Porter yn ddylanwadau arnaf.

My paintings are a response to places I have visited and images I remember, whether it be from walking in the Lake District, the Himalayas or New Zealand. I am always affected by the sense of space and openness, but also often by man's imprint upon the landscape and by his need to organise it.

I am interested in colour, mood and the general impression of a situation. The marks and surfaces in the environment provide me with information to use as a starting point. I work intuitively; some paintings contain strong figurative references whilst others are abstract.

I never know what the outcome will be and layer paint and rework surfaces; this often seems wasteful but it is from this process that my paintings develop. I turn the paintings regularly and need to feel that the balance is right for me at each orientation. Working on a number of pieces simultaneously I aim to respond with a spontaneity which is rich and refreshing.

On canvas I build up the surfaces with gesso before I start to paint but still find the immediacy of watercolour on paper both suggestive and exciting.

I am always inspired by the work of Peter Lanyon, Joan Eardley and Michael Porter.

I'm an elected member of Manchester Academy of Fine Art and winner of the Cheshire life landscape competition 2017.

4 products
 • Cyfarfod ar y Clogwyn / Meet on the Ledge
  Regular price
  £995.00
  Sale price
  £995.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cris Croes a Mwy / Criss Cross and More
  Regular price
  £995.00
  Sale price
  £995.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cildraeth Cudd 2 / Hidden Cove 2
  Regular price
  £795.00
  Sale price
  £795.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dringo'n Uchel / Climbing High
  Regular price
  £995.00
  Sale price
  £995.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out