Collection: Dafydd Hughes

Mae Dafydd Llyr Hughes yn 17 oed, yn byw yn Llanbedrog ac newydd gwyblhau cwrs coedwigaeth a chefn gwlad yng Ngholeg Glynllifon. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn ffotograffiaeth, yn enwedig tirluniau a bywyd gwyllt.

Bydd yn codi yn blygeiniol ac yn crwydro yr ardal gyda’i gamera er mwyn chwilio am olygfa, aderyn neu anifail megis llwynog neu ysgyfarnog er mwyn tynnu lluniau. Ymysg ei hoff safleoedd ar gyfer tynnu lluniau mae traeth Llanbedrog a Mynydd Tir y Cwmwd oherwydd yr amrywiaeth o fywyd gwyllt a’r golygfeydd sydd yn newid yn barhaus.

Mae Dafydd wedi ennill amryw o wobrau am ei ffotograffau gan gynnwys cystadleuaeth ffotograffiaeth rhaglen ‘Heno’ ar S4C deirgwaith, a dwy wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022. Gweler ei luniau ar Instagram: dafydd_hughes_photography

Dafydd Llyr Hughes is 17 years old, lives in Llanbedrog and has recently completed a forestry and countryside course at Coleg Glynllifon. He has an active interest in photography, especially landscape and wildlife photography.

He often gets up at dawn to wander the area with his camera to look for a scene, a bird or an animal such as a fox or a hare to take pictures. Llanbedrog beach and Mynydd Tir y Cwmwd are among his favorite spots for taking photographs due to its wide variety of wildlife and continuously changing scenery.

Dafydd has won various awards for his photographs including S4C’s ‘Heno’ photography competition three times, and two first prizes at the Urdd National Eisteddfod 2022. His photos can be seen on Instagram: dafydd_hughes_photography

5 products
 • Traeth Ty’n Tywyn beach
  Regular price
  £175.00
  Sale price
  £175.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Y ddelw a goleuadau’r Gogledd / The statue and northern Lights
  Regular price
  £175.00
  Sale price
  £175.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gaeaf ar Fynydd Tir y Cwmwd / Mynydd Tir y Cwmwd in winter
  Regular price
  £175.00
  Sale price
  £175.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gwanwyn yn y Winllan / Winllan at springtime
  Regular price
  £175.00
  Sale price
  £175.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Creyr ar wawrddydd / Heron at sunrise
  Regular price
  £175.00
  Sale price
  £175.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out