Collection: Sarah Custance

Dechreuais fy ngyrfa fel pensaer gydag angerdd am luniadu pen ac inc. Graddiais yn 2007 o Ysgol Bensaernïaeth Bartlett, UCL a dyfarnwyd Gwobrau Serjant RIBA am Ragoriaeth mewn Lluniadu Pensaernïol i mi. Yna bûm yn gweithio am 15 mlynedd yn Llundain fel Pensaer mewn practisau arobryn ac o fri rhyngwladol - yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr yn Fourfoursixsix Architects.

Mae gennyf angerdd tuag at luniadu yn enwedig dal yn weledol unigrywiaeth adeiladau, gofodau, lleoedd a deunyddiau. Yn 2020, dechreuais brofi anhunedd ac roedd lluniadu yn allweddol i fy adferiad. Trwy’r siwrnai hon, fe wnes i ailddarganfod fy nghariad at arlunio ac yn 2022 lansiwyd y Sarah Custance Studio. Rwyf bellach yn gweithio fel artist pensaernïol a darlunydd llawn amser.

Mae Pen Llŷn yn lle sy’n agos iawn at fy nghalon – wedi bod ar wyliau yma bob blwyddyn ers 39 mlynedd. Fe wnes gyfarfod â’m gŵr ar draeth Nefyn, fe wnaethom briodi yn eglwys Aberdaron ac mae wedi bod yn gartref i fy rhieni ers dros ddegawd.

I began my career as an architect with a passion for pen and ink drawing. I graduated in 2007 from the Bartlett School of Architecture, UCL and was awarded the RIBA’s Serjeant Awards for Excellence in Architectural Drawing. I then worked for 15 years in London as an Architect at award winning and internationally renowned practices - most recently as a Director at Fourfoursixsix Architects.

I have always remained passionate about drawing and visually capturing the uniqueness of buildings, spaces, places and materials. In 2020, I started to experience insomnia and drawing was key to my recovery. Through this journey, I rediscovered my love of drawing and in 2022 launched Sarah Custance Studio. I now work as a full-time architectural artist and illustrator.

The Llŷn Peninsula is a place very close to my heart - having holidayed here every year for 39 years. It is also where I met my husband on Nefyn beach, where we married at Aberdaron church and has been the home of my parents for over a decade.

6 products
 • Tŷ Coch
  Regular price
  £45.00
  Sale price
  £45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gardd Arfordirol Gymreig / A Welsh Coastal Garden
  Regular price
  £230.00
  Sale price
  £230.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tŷ Coch
  Regular price
  £600.00
  Sale price
  £600.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Traeth Llanbedrog 02 Micro / Llanbedrog Beach 02 Micro
  Regular price
  £125.00
  Sale price
  £125.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Traeth Llanbedrog 01 Micro / Llanbedrog Beach 01 Micro
  Regular price
  £125.00
  Sale price
  £125.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ydych chi wedi dawnsio yn y Plas? / Have you danced at Glyn-y-Weddw?
  Regular price
  £3,000.00
  Sale price
  £3,000.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out